Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
03/9

Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9

THỨ BA
04/9

  - Các lớp học tập theo kế hoạch và thời khóa biểu
  - P.CTCT-HSSV nắm sĩ số HSSV báo cáo Giám hiệu

08h30 tại phòng Khách
Giám hiệu hội ý

09h30 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

 

THỨ TƯ
05/9

 

 

THỨ NĂM
06/9

 

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn Hợp đồng làm việc
TP: Hội đồng
Kính mời các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung, Văn Vũ, Ngọc Thông

14h40 tại phòng Khách
Họp xét miễn, giảm học phí; học bổng 6 tháng đầu năm 2018
TP: Hội đồng

THỨ SÁU
07/9

08h45 tại phòng Khách
Tiếp Công ty P&G
TP: Các thầy Quang Trung, Phùng Tấn, Việt Dũng, Văn Sĩ

 

THỨ BẢY
08/9

 

 

Lưu ý: Đề nghị giảng viên bộ môn, GVCN thông báo cho HSSV đăng ký giáo trình nội bộ để học tập tại phòng phát hành sách (tầng lửng nhà A).

========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 01 ::.
========================