Lịch công tác tuần thứ 46 (Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 16/7/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
11/7

 

 

THỨ BA
12/7

Hội đồng chấm thi mô hình học cụ tự chế năm 2016 tại các khoa:
08h00 – Khoa Đ-ĐL (BM Điện Công nghiệp)
08h40 – Khoa Đ-ĐL (BM Điện lạnh)
09h10 - Khoa ĐT-TH
TP: Hội đồng (Hiệu trưởng, các thầy X.Lâm, K.Hoạch, T.Dũng), các GV quan tâm đến dự

09h30 tại phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp điều chỉnh chương trình chi tiết các học phần (hệ cao đẳng) các môn: Vật liệu cơ khí và Công nghệ kim loại, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu
Kính mời: Giám hiệu; P.Đào tạo; đại điện các bô môn Chế tạo cơ khí, Ô tô, Cơ điện tử

THỨ TƯ
13/7

 

19h00 tại Ký túc xá
Họp các hộ gia đình tại ký túc xá
(Phổ biến chủ trương của thành phố)
Chủ trì: Thầy Công Thành-Phó Hiệu trưởng

THỨ NĂM
14/7

 

14h00 tại Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn
Tiếp Liên đoàn Lao động TP.HCM
TP: BTV Công đoàn, Uỷ ban kiểm tra
Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu, thầy H.Dũng, cô X.Tùng, cô Th.Hoa

THỨ SÁU
15/7

8h00 tại Hội trường A
Mở thầu mua sắm thiết bị năm 2016
TP: Theo QĐ Hội đồng và tổ chuyên gia, các nhà thầu tham gia

 

THỨ BẢY
16/7

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 46 ::.
=======================