Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
09/10

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10
Sinh hoạt quy chế đầu khóa Cao đẳng các nghề khóa 2017 (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

08h00 tại phòng Khách
Giám hiệu hội ý
TP: Giám hiệu
Kính mời: Các thầy Khánh Dư, Xuân Lâm, Quang Trung

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10
Sinh hoạt quy chế đầu khóa Cao đẳng các nghề khóa 2017 (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

13h30 tại Sảnh B
Huấn luyện Quân sự cho Cao đẳng các nghề khóa 2017 (từ 09/10-13/10/2017)
TP: Theo lịch phân công

THỨ BA
10/10

08h00 tại Sảnh B
Huấn luyện Quân sự Cao đẳng các nghề khóa 2017 (từ 10/10-13/10/2017)
TP: Theo lịch phân công

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp triển khai đón đoàn kiểm định ABET
TP: Như giao ban chung, các giảng viên được phân công đón đoàn (thông báo riêng)
Kính mời thầy Khánh Dư

THỨ TƯ
11/10

08h00 Kiểm tra 5S toàn trường
TP: Giám hiệu, P.HC-QT, P.CTCT-HSSV, Ban 5S (các thầy Thanh Nghĩa, Tấn Thành, Thành Nhật, Hải Sơn, Thành Phong, Thanh Hảo, Bình Phước), Đoàn Thanh niên
(tập trung hội ý tại phòng khách lúc 08h00)

 

THỨ NĂM
12/10

08h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn tham quan của Trường Đại học Nam Cần Thơ
TP: Giám hiệu, thầy Trí Xương, thầy Ngọc Thạnh, một số giảng viên khoa CKĐL
(Khoa CKĐL chuẩn bị tiếp đoàn tham quan tại khoa, xưởng)

09h00 tại phòng Hội thảo
Sinh hoạt GVCN Cao đẳng các nghề khóa 2017
TP: Thầy Thành Hậu, GVCN Cao đẳng các nghề khóa 2017
Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ SÁU
13/10

 

14h00 tại phòng Hội thảo
Tuyển dụng giảng viên
TP: Hội đồng tuyển dụng; Trưởng, phó khoa, bộ môn các ngành Ô tô, Điện Công nghiệp
Kính mời: Chủ tịch hội đồng khoa học

THỨ BẢY
14/10

 

 

=====================
.:: Lịch công tác tuần thứ ::.
=====================