Lịch công tác tuần thứ 43 (Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 27/6/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

22/6

 

 

08h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp Giám hiệu

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp xét thi đua tháng 6/2015

TP: Hội đồng thi đua

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA
23/6

 

08h30 tại phòng Hội thảo

Báo cáo 03 quy trình ISO do các khoa soạn thảo

TP: Các thành viên soạn thảo quy trình

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

 

THỨ TƯ
24/6

 

08h30 tại phòng Khách

Tiếp đoàn Bộ Công Thương kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị

TP: Giám hiệu; các Đ/c Công Thành, Đình Kha, Thanh Nhã, Văn Tài

 

 

THỨ NĂM
25/6

 

08h30 tại phòng Hội thảo

Báo cáo 04 quy trình ISO do các khoa soạn thảo

TP: Các thành viên soạn thảo quy trình

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

13h30 tại phòng Hội thảo

Tuyển dụng giảng viên

TP: Hội đồng tuyển dụng

Kính mời: Trưởng, Phó Khoa và Bộ môn các ngành CNTT, CKCT, Tự động hóa

 

THỨ SÁU
26/6

 

 

Chấm thi mô hình học cụ tự chế năm 2015

- 08h00: Khoa Cơ khí

- 08h40: Khoa CKĐL

- 09h00: BM ĐCN

- 09h40: BM Điện lạnh

- 10h30: Khoa ĐT-TH

TP: Ban Giám khảo (Đ/c Hiệu trưởng, Đ/c Xuân Lâm, Đ/c Kế Hoạch, Đ/c Tấn Dũng)

Mời các GV quan tâm đến tham dự

Lưu ý: Các tác giả cần chỉnh trang và chuẩn bị báo cáo

13h30 tại phòng Khách

Xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông: Thạnh, Thời Trung, Phi, Nghĩa, Huy, Anh, Trang, Duy

 

 

THỨ BẢY

27/6

 

 

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

Lưu ý:  Khoa/Bộ môn nộp phân công giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 (của khóa 2013 và 2014) về phòng Đào tạo trước ngày 04/7/2015).

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 43 ::.

=======================