Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
02/9

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

THỨ BA
03/9

- Các lớp học tập theo kế hoạch và thời khóa biểu
- Phòng CTCT-HSSV nắm sĩ số HSSV báo cáo Giám hiệu

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định
Kính mời: Thầy Thanh Phước

THỨ TƯ
04/9

08h00 tại phòng Truyền thống
Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra Ban Chỉ huy Quân sự Trường
TP: Giám hiệu (thầy Công Thành); các Đ/c Thanh Hảo, Hữu Vân, Quang Đô, Văn Cương

14h00 tại phòng Khách
Họp xét giai đoạn hợp đồng làm việc
TP: Hội đồng
Kính mời các thầy Đình Kết, Ngọc Thạnh, Thời Trung

THỨ NĂM
05/9

 

 

THỨ SÁU
06/9

 

 

THỨ BẢY
07/9

 

 

CHỦ NHẬT
08/9

08h00 tại Hội trường A
Tổng kết Hội thi Bàn tay vàng nghề Điện Công nghiệp và phát chứng chỉ nâng bậc thợ
TP: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
Kính mời: Giám hiệu

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 01 ::.
=======================