Lịch công tác tuần thứ 45 (Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016) - Có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
04/7

 

 

THỨ BA
05/7

 

 

THỨ TƯ
06/7

 

 

THỨ NĂM
07/7

10h00 tại Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn
Họp Công đoàn
TP: BTV Công đoàn, các Thầy/Cô H.Dũng, X.Tùng, Th.Hoa, Q.Vinh

 

THỨ SÁU
08/7

Hội đồng chấm thi mô hình học cụ tự chế năm 2016 tại các khoa:
08h00 – Khoa Cơ khí
09h00 – Khoa CK-ĐL
09h30 – Khoa Đ-ĐL (BM Điện Công nghiệp)
10h15 – Khoa Đ-ĐL (BM Điện lạnh)
10h45 – Khoa ĐT-TH
TP: Hội đồng (Hiệu trưởng, các thầy X.Lâm, K.Hoạch, T.Dũng), các GV quan tâm đến dự
(Các đơn vị và GV tham gia chuẩn bị sẵn mô hình và tài liệu để báo cáo. Trưởng đơn vị điều hành theo thứ tự để GV báo cáo)

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp bàn công tác tuyển sinh
TP: Như giao ban chung, thầy Vinh (K.ĐT-TH)

THỨ BẢY
09/7

07h30 tại Sân trường
Vòng chung kết cuộc thi Mini Car Racing lần 1 năm 2016
TP: Toàn thể GV bộ môn Ô tô, Đoàn TN, các GV và HSSV tham gia cuộc thi
Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô và các em HSSV quan tâm tham dự

 

Ghi chú: Kính mời Quý Thầy/Cô, các khoa, bộ môn xem kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN 2013-2016 trên Website của phòng Đào tạo.

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 45 ::.
=======================