Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 26/9/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/9

 

07h30-11h30 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

09h00 tại phòng Đ/c Công Thành

Họp kiểm tra công tác HLQS cho SV khóa 2015

TP: Theo danh sách đã gửi

 

09h30-10h30 tại phòng Hội thảo

Xây dựng báo cáo tự đánh giá (Phần phát triển liên tục)

TP: GV các khoa Đ-ĐL, ĐT-TH theo danh sách đã được phân công

Các trưởng nhóm chuẩn bị nội dung

 

13h00-17h00 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

13h30 tại phòng Phó Hiệu trưởng Đào tạo

Họp xét thi đua tháng 9/2015

TP: Hội đồng thi đua

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng Hành chính

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

HLQS cho SV CĐCN 2015 từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2015 tại sảnh B và sân trường theo kế hoạch

 

THỨ BA

22/9

 

07h30-11h30 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

08h00 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Q.1

Học tập quán triệt NQ ĐH Đảng bộ quận 1 lần XI

TP: Đ/c Hảo

 

 

13h00-17h00 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

THỨ TƯ

23/9

 

07h30-11h30 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

10h00 tại phòng Khách

Họp Chi bộ 1

TP: Đảng viên Chi bộ 1

 

 

13h00-17h00 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

14h00 tại phòng Khách

Họp Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên

THỨ NĂM

24/9

 

07h30-11h30 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

10h00 tại phòng Khách

Họp Chi bộ 3

TP: Đảng viên Chi bộ 3

 

13h00-17h00 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Sinh hoạt GVCN khối CĐCN 15

Nội dung: Nhận lớp, sổ sách và hồ sơ quản lý

Chủ trì: Phòng CTCT-HSSV chủ trì

Kính mời Giám hiệu dự

 

THỨ SÁU

25/9

 

07h30-11h30 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

09h00 tại Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT

Họp BCH Đảng ủy khối

TP: Đ/c Công Thành

 

09h30-10h30 tại phòng Hội thảo

Xây dựng báo cáo tự đánh giá (Phần phát triển liên tục)

TP: GV các khoa Đ-ĐL, ĐT-TH theo danh sách đã được phân công

Các trưởng nhóm chuẩn bị nội dung

 

 

13h00-17h00 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

THỨ BẢY

26/9

 

07h30-11h30 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

13h00-17h00 tại phòng F5.10, F4.10, Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa CĐCN 2015

TP: Sinh viên CĐCN 2015 và theo lịch phân công

 

 

Ghi chú:

-  Khoa/Bộ môn nộp KHCTT (từ tuần 01 đến tuần 04) của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng về phòng Đào tạọ trước ngày 26/9/2015.

- Từ ngày Thứ Hai (21/09/2015), CB-GV-VC để xe tại tầng hầm khu nhà F (từ cổng Huỳnh Thúc Kháng đi thẳng xuống hầm).

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 04 ::.

=======================