Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
07/8

 

 

THỨ BA
08/8

08h30 tại phòng Hội thảo
Họp triển khai công tác kiểm định ABET
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Quang Trung, Tấn Dũng, Việt Dũng, Thanh Trà (Thư viện), Hồng Vân, Hiếu Để, Thanh Nhã, Kế Hoạch; nhóm ABET 2 ngành Cơ khí, Điện-Điện tử

14h00 tại phòng Hội thảo
Tuyển dụng giảng viên
TP: Hội đồng tuyển dụng; Trưởng, phó khoa, bộ môn các ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Cơ sở, Tự động hóa

THỨ TƯ
09/8

08h00 tại phòng Thầy Xuân Lâm
Tách lịch đào tạo theo đơn vị
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, khoa Cơ khí, khoa CKĐL

09h00 tại phòng Truyền thống
Làm việc với Giám đốc Amazon Educate Châu Á
TP: Giám hiệu; thầy Quang Trung; cô Thanh Bình; Trưởng/Phó khoa, bộ môn ngành Công nghệ Thông tin

 

THỨ NĂM
10/8

08h00 tại phòng Thầy Xuân Lâm
Tách lịch đào tạo theo đơn vị
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, khoa ĐT-TH, khoa Đ-ĐL, BM Kinh tế

08h30 tại phòng Hội thảo
Họp nhóm ABET ngành Điện-Điện tử

 

THỨ SÁU
11/8

 

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp góp ý lịch đào tạo năm học 2017-2018 (lần 2)
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo;  P.CTCT-HSSV; Trưởng/Phó khoa, bộ môn

THỨ BẢY
12/8

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 50 ::.
=======================