Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 07/3/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
02/3

07h00 Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

14h00 tại phòng Đ/c Hương Sơn
Họp giao ban xây dựng
TP: Theo quy định

THỨ BA
03/3

 

15h00 tại phòng Truyền thống
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

THỨ TƯ
04/3

 

 

 

 

THỨ NĂM
05/3

 

 

 

13h30 tại phòng khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các ông/bà: Xương, Thạnh, Khưa, Thuận, Phi, Huy, Anh, Thanh Bình, Trung, Dũng, Dzũng, Phúc, Văn, Vũ, Đức, Trung, Phước

THỨ SÁU
06/3

 

 

 

 

THỨ BẢY
07/3

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 27::.
=======================