Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
11/9

 

14h00 tại phòng Khách
Họp Đảng ủy mở rộng
Nội dung: Chuẩn bị chuyên đề báo cáo Đảng ủy khối
TP: Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, Uỷ ban kiểm tra

THỨ BA
12/9

 

 

THỨ TƯ
13/9

09h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2

 

 

THỨ NĂM
14/9

09h00-09h40 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn công tác Trường Tokuyama Kosen 
TP: Giám hiệu, trưởng/phó khoa Cơ khí, cô Thanh Bình
Kính mời: Thầy Khánh Dư, thầy Quang Trung

09h40-12h00 tại phòng Hội thảo
Hội thảo về kỹ năng quản lý
TP: Giám hiệu, trưởng/phó các khoa, bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng, cô Thanh Bình, trưởng/phó phòng đào tạo; thầy Thanh Nhã, thầy Quang Trung
Kính mời thầy Khánh Dư

13h30-15h00 Đoàn Tokuyama Kosen tham quan các xưởng thực hành​, dự lễ bảo vệ tốt nghiệp hệ Trung cấp khoa Cơ khí
Dẫn đoàn: Cô Thanh Bình, thầy Quang Trung, cán bộ khoa Cơ khí

15h00-16h00  Dự giờ thực hành tại xưởng Cơ khí, phòng F1.2

THỨ SÁU
15/9

 09h00-12h00 tại phòng Hội thảo
Dạy học tích cực - phương pháp PBL, EDE
TP: Giám hiệu; trưởng/phó khoa, bộ môn; thầy Quang Trung
Kính mời thầy Khánh Dư

14h00 tại phòng Khách
Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh 2017
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, bộ phận phần mềm

THỨ BẢY
16/9

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 02 ::.
=======================