Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
24/7

 

 

 

THỨ BA
25/7

 

 

 

THỨ TƯ
26/7

 

 

THỨ NĂM
27/7

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp 15
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.CTCT-HSSV; các khoa, bộ môn; GVCN

 

THỨ SÁU
28/7

08h00 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Hội nghị quán triệt Nghị quyết BCH TW
TP: Các Đ/c Công  Thành, Phùng Tấn, Ngọc Thạnh, Văn Thành, Thanh Bình

 

 

THỨ BẢY
29/7

09h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp Hội đồng tuyển sinh
TP: Hội đồng (theo Quyết định)
Mời các thầy Việt Dũng, Bá Phúc, Văn Sĩ, Ngọc Thạnh, Văn Vũ

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 48 ::.
=======================