Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
13/02

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

10h00 tại phòng Truyền thống
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

 

THỨ BA
14/02

 

08h00 tại phòng Hội thảo
Hội đồng KHCN cấp Bộ nghiệm thu đề tài “Thiết kế và thi công máy tiện CNC để bàn phục vụ giảng dạy” năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
TP: - Hội đồng KHCN cấp Bộ
      - Chủ nhiệm đề tài và các thành viên chuẩn bị để báo cáo

 

THỨ TƯ
15/02

 

 

THỨ NĂM
16/02

 

 

THỨ SÁU
17/02

 

 

THỨ BẢY
18/02

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 25 ::.
=======================