Lịch công tác tuần thứ 34 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
23/4

 

14h00 tại phòng Khách
Tiếp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát Tiến
TP: Giám hiệu, thầy Ngọc Thạnh, Trưởng/Phó bộ môn Ô tô

THỨ BA
24/4

09h30 tại phòng Truyền thống
Tiếp chuyên gia JICA (buổi làm việc cuối cùng của Dự án)
TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình, thầy Thoại Khanh

10h00 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

 

THỨ TƯ
25/4

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

THỨ NĂM
26/4

08h30 tại Hội trường A
Vòng tứ kết Olympic Tin học 2018: Trận 1-2
Kính mời: Qúy thầy/cô quan tâm tham dự

09h00 tại phòng Khách
Họp về nghề trọng điểm
TP: Giám hiệu; các thầy Việt Dũng, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Quốc Văn, Ngọc Thông

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

14h00 tại phòng Khách
Tiếp 06 giảng viên mới
TP: Phòng HC-QT

14h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2

15h00 tại Hội trường A
Vòng tứ kết Olympic Tin học 2018: Trận 3
Kính mời: Qúy thầy/cô quan tâm tham dựTHỨ SÁU
27/4

09h30 tại Hội trường A
Vòng tứ kết Olympic Tin học 2018: Trận 4
Kính mời: Qúy thầy/cô quan tâm tham dự

14h00 tại phòng Khách
Họp Hội đồng kỷ luật HS-SV
TP: Hội đồng kỷ luật HS-SV theo quy định, quản lý HSSV các khối

14h00 tại Hội trường A
Vòng tứ kết Olympic Tin học 2018: Trận 5-6
Kính mời: Qúy thầy/cô quan tâm tham dự

THỨ BẢY
28/4

 

 

Lưu ý:  Đề nghị khoa, bộ môn nộp bản đề nghị mua thiết bị năm 2019 (đã được Giám hiệu duyệt) về phòng KHCN&HTQT.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 34 ::.
=======================