Lịch công tác tuần thứ 40 (Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 04/6/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
30/5

 

13h00 tại phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4

THỨ BA
31/5

08h00 tại phòng thực hành EDM
Khảo sát sửa chữa máy EDM và Wire-Cut-EDM
TP: Các thầy Ph.Tấn, Q.Văn, V.Vũ, Đ.Kha, Th.Trang, V.Bé, V.Thới, Thanh Nhân, X.Dũng

 

THỨ TƯ
01/6

08h00 tại Hội trường A
Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên tổ chức chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho HS-SV
TP: Đ/c Để, Chi đoàn lớp được phân công

14h00 tại phòng Truyền thống
Thành đoàn TP.HCM kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2015-2016 của Đoàn trường
TP: Các Đ/c H.Để, Th.Hiệp, V.Ba; đại diện Chi đoàn sinh viên
Kính mời: Thường trực Đảng ủy

THỨ NĂM
02/6

08h00-12h00 tại P.Truyền thống và P.Hội thảo
Làm việc với chuyên gia VULII
TP: Nhóm ABET của hai chương trình Đ-ĐT và Cơ khí
Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ SÁU
03/6

 

13h30 tại Phòng Hội thảo
Tập huấn về vật liệu CK
TP: GV Khoa CK, GV BM Kỹ thuật cơ sở

14h00 Chấm điểm 5S các phòng chức năng và phòng học lý thuyết
TP: Giám hiệu, chuyên gia Nhật Bản, đại diện Công đoàn, nhóm An toàn

THỨ BẢY
04/6

08h00 tại phòng Truyền thống
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

10h00-15h00 tại Sân trường
Tập luyện PCCC
TP: Các Đ/c H.Phương, Q.Đô, Th.Hảo; các GV theo danh sách
(Đề nghị P.QTĐS hỗ trợ dụng cụ)

 

Lưu ý: Các khoa nộp bản tổng hợp đăng ký đề tài dự thi mô hình học cụ tự chế năm 2016, chậm nhất đến ngày 31/5/2016.

=====================
.:: Lịch công tác tuần thứ 40 ::.
=====================