Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

08/10

 

 

THỨ BA

09/10

 

 

THỨ TƯ
10/10

 

08h45 tại phòng Truyền thống

Chi bộ 5 kết nạp Đảng viên

TP: Đảng viên Chi bộ 5

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên

 

 

THỨ NĂM
11/10

08h00 Sinh viên CĐ CK 16A tham quan tại Công ty YOKOHAMA

(Xe xuất phát tại Trường lúc 07h00)

 

10h00 tại phòng Truyền thống

Chi bộ 3 kết nạp Đảng viên

TP: Đảng viên Chi bộ 3

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên

13h00 tại Hội trường A

Hội nghị Đại biểu Hội Sinh viên giữa nhiệm kỳ III (2017-2020) Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

TP: Hội Sinh viên TP.HCM, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, đại biểu tham dự Hội nghị

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu

THỨ SÁU

12/10

 

  

THỨ BẢY

13/10

 

 

08h00 tại Hội trường A

Sinh viên ngành Điện tử, Truyền thông giao lưu và trao đổi với doanh nghiệp, cựu sinh viên

TP: Giảng viên BM Điện tử Viễn thông; doanh nghiệp; cựu sinh viên; sinh viên ngành Điện tử, Truyền thông các khóa 2017, 2018

Kính mời: Giám hiệu, Đoàn Thanh niên

 

========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 06 ::.
========================