Lịch công tác tuần thứ 39 (Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 28/5/2016) - Có bổ sung

 

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

23/5

 

 

THỨ BA

24/5

 

 

THỨ TƯ

25/5

05h00 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM

Dự Lễ khai mạc Hội thao QP LLVT TP.HCM

năm 2016

TP: Đ/c Hảo, 70 SV CĐ KT 15,CĐN KT 15

 

09h15 tại phòng Truyền thống

Kết nạp Đảng viên và họp Chi bộ 5

TP: Đảng viên Chi bộ 5

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn TN

 

10h00 tại phòng Khách

Họp Công đoàn

TP: BCH Công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn

Kính mời: Thầy Hữu Dũng

13h30 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 6

TP: Đảng viên Chi bộ 6

Kính mời: Đảng ủy

THỨ NĂM

26/5

08h00 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông/bà: Thạnh, Thời Trung, Khưa, Thuận, Phi, Nghĩa, Bình, Chi, Quốc Văn, Vũ

 

10h00 tại phòng Khách

Họp Chi bộ 3

TP: Đảng viên Chi bộ 3

13h30 tại phòng Hội thảo

Họp điều chỉnh chương trình Kỹ thuật điện, Điện cơ bản

Kính mời: Giám hiệu, P.Đào tạo, đại diện Khoa và Bộ môn có môn học liên quan

 

13h30 Hội trường A

Họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn khối CĐCN, TCCN, CĐN các khóa 2013, 2014, 2015

TP: P.CTCT-HSSV chủ trì

Kính mời: Giám hiệu; đại diện các phòng TC-HC, QT-ĐS, Đào tạo; đại  diện các Khoa, Bộ môn

(GVCN thông báo cán bộ lớp tham dự đầy đủ)

THỨ SÁU

27/5

11h00 tại Hội trường A

Hội thảo chương trình đào tạo liên kết thang máy Schindler-Cơ điện tử

TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Th.Bình, Ph.Tấn, Q.Văn, Th.Phước; Sinh viên lớp CĐ CK 15 và lớp CĐ CĐT 15

14h00 Chấm điểm 5S các khoa, bộ môn

TP: Giám hiệu, chuyên gia Nhật Bản, đại diện Công đoàn, Cô Thanh Bình

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Họp xét điều kiện DTTN khối CĐ 13

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các Khoa, Bộ môn, GVCN, Bí thư Đoàn TN

THỨ BẢY

28/5

05h00 tại Trường bắn Phú Mỹ Hưng - H.Củ Chi

Thi 03 môn quân sự cấp thành phố

TP: Đ/c Hảo, đội tuyển 06 Giảng viên (theo danh sách)

(Đề nghị P.TC-HC bố trí xe)

 

08h00-12h00 tại Hội trường A

Công ty CP Vũ Hoàng Telecom báo cáo chuyên đề “Hệ thống viễn thông”

TP: Cán bộ, Giảng viên bộ môn ĐTVT

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

13h00 tại Hội trường A

Bộ môn Kinh tế tổ chức vòng chung kết “Tài năng kế toán” cho sinh viên ngành kế toán

TP: Giảng viên Bộ môn Kinh tế

Kính mời: Giám hiệu, Đoàn TN, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

Lưu ý:

- Các khoa đăng ký đề tài dự thi mô hình học cụ tự chế năm 2016 và gửi bản tổng hợp đăng ký về P.KHCN&HTQT, chậm nhất đến ngày 31/5/2016.

- Khoa/Bộ môn nộp KHCTT của giảng viên thỉnh giảng (tuần 36 - tuần 39) và giảng viên cơ hữu (tuần 36 - tuần 39, tuần 40 - tuần 46) về phòng Đào tạo trước ngày 03/6/2016).

- Kính mời Khoa, Bộ môn, GVCN xem thông báo số 3 của phòng Đào tạo về học kỳ phụ hè 2016 trên Website của phòng Đào tạo.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 39 ::.

=======================