Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 20/8/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
15/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

THỨ BA
16/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

THỨ TƯ
17/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp lịch đào tạo năm học 2016-2017
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.TC-HC; P.CTCT-HSSV; P.QTĐS; Trưởng, Phó Khoa và Bộ môn

13h00-16h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét ĐK học tiếp năm 3 – CĐCN 14
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn và GVCN

THỨ NĂM
18/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

08h00-11h30 tại phòng Hội thảo
Họp công tác chuẩn bị cho kiểm định ABET hai ngành Điện-Điện tử và Cơ khí
TP: Đại diện hai ngành EEET và MET

13h00-16h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

THỨ SÁU
19/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

13h00-17h00 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

THỨ BẢY
20/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

13h00-17h00 tại Hội trường A
Tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 51 ::.
=======================