Lịch công tác tuần thứ 33 (Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 16/4/2016)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

11/4

 

14h00-15h00 Chuyên gia Jica thăm xưởng thực tập cơ khí

(Khoa Cơ khí và nhóm An toàn đón)

 

15h00 – 17h00 tại phòng Hội thảo

Hội thảo về 5S

TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó khoa và bộ môn

các ngành kỹ thuật; thầy Thanh Nhã; thầy Quang Trung

THỨ BA

12/4

 

 

THỨ TƯ

13/4

08h00 tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM

Họp Cụm Tự vệ 7

TP: Các Đ/c C.Thành, Th.Hảo, Th.Tuyên

 

THỨ NĂM

14/4

08h00-17h00 tại Lotte Legend Hotel Saigon

(2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM)

Hội thảo VEEC

TP: Các Thầy/Cô: Kh. Dư, Đ.Kha, Th.Bình, V.Dũng, Ng.Thạnh, Th.Trung V.Thuận, Ph.Hạnh, Ph.Thành, Đ.Nghĩa, Q.Trung, V.Dzũng, Bá Phúc, Tr.Đính, Đ.Huấn, V.Thiện, Ph.Tấn, Th.Phước, Q.Văn, Ng.Thông, V.Vũ, N.Trung, X.Dũng, Ph.Phú, Đ.Chi, Ng.Hoanh, C.Phi; các Thầy/Cô đã tham dự chương trình HEEAP

 

10h00 tại phòng Hội thảo

Hội đồng KHCN Bộ Công Thương nghiệm thu đề tài cấp Bộ của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2015

Kính mời: Thầy Hiệu trường, các giảng viên quan tâm tham dự, Thầy Chí Phi chuẩn bị để báo cáo

 

THỨ SÁU

15/4

08h00-17h00 tại Lotte Legend Hotel Saigon

(2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM)

Hội thảo VEEC

TP: Các Thầy/Cô: Kh. Dư, Đ.Kha, Th.Bình, V.Dũng, Ng.Thạnh, Th.Trung V.Thuận, Ph.Hạnh, Ph.Thành, Đ.Nghĩa, Q.Trung, V.Dzũng, Bá Phúc, Tr.Đính, Đ.Huấn, V.Thiện, Ph.Tấn, Th.Phước, Q.Văn, Ng.Thông, V.Vũ, N.Trung, X.Dũng, Ph.Phú, Đ.Chi, Ng.Hoanh, C.Phi; các Thầy/Cô đã tham dự chương trình HEEAP

 

THỨ BẢY

16/4

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 33 ::.

=======================