Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
10/12

09h00-14h00 tại phòng giữa nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đăng ký

 

THỨ BA

11/12

 

15h00-17h00 tại phòng giữa nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đăng ký

 

THỨ TƯ
12/12

 

08h00 tại phòng Khách
Tiếp đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
TP: Giám  hiệu, P.HC-QT, P.Đào tạo

 

THỨ NĂM

13/12

 

08h30 tại phòng Hội thảo
Khoa Điện-Điện lạnh báo cáo khoa học năm 2018
TP: Giảng viên khoa Đ-ĐL
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các thầy/cô quan tâm tham dự

 

THỨ SÁU

14/12

07h30-09h00 tại phòng C7.8
Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh-Chủ đề “Time Management”
Kính mời: Các thầy/cô và các em HSSV quan tâm tham dự

08h00 tại phòng Hội thảo
Khoa Điện tử-Tin học báo cáo khoa học năm 2018
TP: Giảng viên khoa Điện tử-Tin học
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các giảng viên quan tâm tham dự

08h00 tại VP Hội Cựu chiến binh quận 1
Họp BCH Hội Cựu chiến binh (đóng góp dự thảo tổng kết hoạt động phong trào Cựu chiến binh năm 2018)
TP: Đ/c Thanh Hảo

15h00-16h30 tại phòng C7.8

Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh-Chủ đề “Time Management”

Kính mời: Các thầy/cô và các em HSSV quan tâm tham dự

THỨ BẢY

15/12

07h30 tại phòng Hội thảo

Khoa Cơ khí báo cáo khoa học năm 2018
TP: Giảng viên khoa Cơ khí
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các giảng viên quan tâm tham dự

09h00 tại Hội trường A
Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Điện tử-Tin học (1998-2018)
TP: Giảng viên, cựu giảng viên, cựu HSSV khoa Điện tử-Tin học
Kính mời: Giám hiệu

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 15 ::.
=======================