Lịch công tác tuần thứ 41 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
08/6

 

08h00 tại Trường CĐ Công nghệ Thông tin
Tham dự khóa bồi dưỡng "Kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp" 
(từ 08/6/2020-13/6/2020)
TP: Các thầy Quang Trung, Thanh Phước, Xuân Dũng, Đại Nghĩa, Đình Trung, Văn Thông

 

 

 

THỨ BA
09/6

 

 

 

THỨ TƯ
10/6

 

08h30 tại Trung tâm phát triển quỹ đất
Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất
TP: Các thầy Đình Kha, Công Thành, Thanh Nhã, Thanh Nhân

 

 

 

THỨ NĂM
11/6

 

 

 

 

THỨ SÁU
12/6

 

08h00-10h30 tại Hội trường A
Hội thảo kỹ thuật “Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển Mini Car Racing 2020”
TP: Giảng viên khoa Cơ khí Động lực, Công ty tài trợ, các đội dự thi
Kính mời: Các giảng viên quan tâm tham dự
 

 

THỨ BẢY
13/6

 

08h00 tại phòng F5.10
Hội thảo hướng dẫn thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển xe mô hình Mini Car Racing
TP: Ban tổ chức, công ty tài trợ, các đội dự thi

 

 

Lưu ý: Từ tuần 41 đến tuần 44, các khoa, bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng đăng ký lịch họp toàn thể giảng viên của đơn vị mình (nếu có) lên lịch công tác tuần và mời Giám hiệu tham dự.