Lịch công tác tuần thứ 37 (Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 14/5/2016)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

09/5

 

 

THỨ BA

10/5

10h00 tại phòng Khách

Họp Chi bộ 1

TP: Đảng viên Chi bộ 1

14h00 tại Văn phòng Đoàn TN– Hội SV

Họp BCH Đoàn trường

TP: BCH Đoàn trường; các Đ/c Văn Ba, Bá Võ, Đình Ngãi, Cao Tiến

THỨ TƯ

11/5

10h00 tại phòng Khách

Họp UBKT Đảng ủy trường

 

THỨ NĂM

12/5

08h00 tại phòng Thầy Xuân Lâm

Kiểm tra giáo trình nội bộ lần 9 (T. 5/2016)

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo và theo danh sách giáo viên chủ biên

 

08h00 tại phòng F3.6

Hội giảng cấp khoa (Khoa Điện-Điện lạnh)

TP:  Giảng viên K.Đ-ĐL

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm đến dự

 

10h00 tại phòng Khách

Họp BCH Công đoàn

Kính mời: Thầy Hữu Dũng

 

10h00 tại phòng Truyền thống

Hội Sinh viên TP.HCM kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016

TP: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Kính mời: Đại diện thường trực Đảng ủy, Đ/c Thanh Hiệp

 

THỨ SÁU

13/5

08h00 tại phòng F3.6

Hội giảng cấp khoa (Khoa Điện-Điện lạnh)

TP:  Giảng viên K.Đ-ĐL

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm đến dự

 

09h00 tại Hội trường A

Chung kết Olympic Tin học 2016

TP: BM Tin học, các đội sinh viên dự thi

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quân tâm đến dự

14h00 tại phòng Khách

Họp Hội đồng kỷ luật HS-SV

TP: Hội đồng kỷ luật HS-SV  theo quy định, QLSV các khối

 

THỨ BẢY

14/5

07h30 tại phòng F6.16

Hội giảng cấp khoa – Khoa GDĐC

Kính mời: Giám hiệu, P.Đào tạo, Qúy Thầy/Cô quan tâm đến dự

 

08h00 tại Hội trường A

Chung kết Hội thi “Kiến thức chuyên ngành điện”

TP: K.Đ-ĐL, các đội sinh viên dự thi

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm đến dự

 

Lưu ý:

- Các Chi bộ nộp các hồ sơ về UBKT như đã thông báo.

- GVCN gửi đề nghị xóa tên HS-SV nghỉ học cho QLSV trước ngày 11/5/2016.

=====================

.:: Lịch công tác tuần thứ 37 ::.

=====================