Lịch công tác tuần thứ 49 (Từ ngày 03/8/2015 đến ngày 09/8/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

03/8

 

 

09h30 tại phòng Phó Hiệu trưởng Hành chính

Ban Thường vụ Đoàn trường xin ý kiến của Đảng ủy về công tác nhân sự chủ chốt của Đoàn và Hội sinh viên trường

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

 

 

THỨ BA
04/8

 

 

 

THỨ TƯ
05/8

 

 

07h00 Lãnh đạo nhà trường, Đảng ủy, Công đoàn, Ban chỉ huy chiến dịch mùa hè xanh 2015 đi thăm và động viên chiến sĩ tại Thạnh Phú (Bến Tre)

 

 

 

THỨ NĂM
06/8

 

 

 

09h00 tại phòng Truyền thống

Hiệu trưởng tiếp đại diện Đại học Leige – Bỉ

Mời Cô Bình (Phòng KHCN&HTQT)

 

 

 

THỨ SÁU
07/8

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

08/8

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

09/8

 

 

09h00 tại Sảnh nhà B

Họp mặt cựu học sinh Trường Kỹ Nghệ Thực Hành Hà Nội

TP: Theo thư mời

 

 

Ghi chú: Khoa/Bộ môn nộp bổ sung phân công giảng dạy Học kỳ 1 (năm học 2015-2016) của khóa 2015 về phòng Đào tạo trước ngày 07/8/2015.

====================

.:: Lịch công tác tuần 49 ::.

====================