Lịch công tác tuần thứ 32 (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 11/4/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
06/4

 

 

THỨ BA

07/4

 

 

 

THỨ TƯ

08/4

08h00 Họp trực tuyến công tác tuyển sinh năm 2020

TP: Giám hiệu; Trưởng/Phó các phòng, khoa, bộ môn; các chuyên viên và giảng viên được phân công tư vấn tuyển sinh năm 2020

(Phòng Đào tạo báo cáo sau 02 ngày mở đăng ký online)

 

 

 

THỨ NĂM

09/4

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

THỨ SÁU

10/4

 

 

THỨ BẢY

11/4