Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/3/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
26/02

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo
 

9h00 tại Trụ sở Quận Hội I
Họp giao ban Hội Cựu chiến binh Quận 1
TP: đ/c Hảo

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

15h tại Phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: theo qui định

THỨ BA
27/02

 8h30 tại Bộ Tư lệnh Thành phố
Dự họp Giao ban Dân quân Tự vệ
TP: đ/c Hảo

08h45 tại Văn phòng Khoa Cơ khí Động lực
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

9h30 tại phòng Hội Thảo
Tiếp Công ty Kobelco-Eco Solution
TP: Giám hiệu, Thầy Tấn, Cô Bình, Thầy Quốc Văn (CK)

10h00 Đoàn đi tham quan các phòng thực hành. Đề nghị các Khoa/Bộ môn lưu ý thực hiện 5S.

13h30 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4

14h00 tại Phòng khách
Tiếp giảng viên mới tuyển, hướng dẫn thủ tục làm việc
TP: P.HC-QT

15h00 tại Phòng Hội Thảo
Trao tặng máy in 3D và tập huấn cài đặt và sử dụng máy in 3D
TP: Giám hiệu, Thầy Tấn, Cô Bình, giảng viên đã được các Khoa thông báo tham dự.

THỨ TƯ
28/02

 

13h30 tại Phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên  Chi bộ 6

14h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2

THỨ NĂM
01/03

7h00 tại Bộ Tư lệnh Thành phố
Dự Lễ Ra quân Huấn luyện Quân sự Thành phố năm 2018 và Ký giao ước thi đua
TP: đ/c Công Thành, đ/c Hảo

10h00 tại Phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

 

THỨ SÁU
02/03

 

 

THỨ BẢY
03/03

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 26 ::.
=======================