Lịch công tác tuần thứ 53 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
28/8

 

 

THỨ BA
29/8

 

 

 

THỨ TƯ
30/8

08h30 tại phòng Hội thảo
Họp nhóm ABET ngành Điện-Điện tử
TP: Cán bộ khoa/bộ môn ngành Điện-Điện tử, giảng viên phụ trách các chuẩn đầu ra 7-13 

09h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 5, kết nạp Đảng viên mới
TP: Đảng viên Chi bộ 5
Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

13h00 tại phòng Hội thảo
Họp nhóm ABET hai ngành Cơ khí và Điện-Điện tử
TP: Cán bộ khoa/bộ môn hai ngành trên; các thầy Phi Thường, Bảo Quốc, Thanh Hiệp (P.CTCT-HSSV)

14h00 tại phòng Khách
Tiếp giảng viên mới

 

THỨ NĂM
31/8

08h30 Họp xét điều kiện học tiếp năm 2-CĐ 2016

09h30 Họp xét điều kiện học tiếp năm 3-CĐ 2015
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn, GVCN
Địa điểm: Phòng Hội thảo

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện học tiếp TCCN 2016
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn, GVCN

THỨ SÁU
01/9

09h30 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện học tiếp CĐN 15 và CĐN 16
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn, GVCN

 

THỨ BẢY
02/9

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 53 ::.
=======================