Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/03/2016)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

29/02

08h00-17h00 tại P.Truyền thống và P.Hội thảo

Tiếp đoàn tư vấn kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET

TP:  Giám hiệu; đại diện các phòng Đào tạo, TC-HC; Trưởng/Phó khoa 04 ngành Điện –Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa; giảng viên tham gia biên soạn các ngành trên

 

THỨ BA

01/3

08h00-12h00 tại Hội trường A và P.Hội thảo

Họp với đại diện doanh nghiệp trong ban tư vấn các ngành Điện –Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa

 

08h00-17h00 tại P.Truyền thống và P.Hội thảo

Tiếp đoàn tư vấn kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET

TP:  Giám hiệu; đại diện các phòng Đào tạo, TC-HC; Trưởng/Phó khoa 04 ngành Điện –Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa; giảng viên tham gia biên soạn các ngành trên

13h30-14h30 tại phòng F3.12 và F4.11

Đoàn VULII gặp gỡ với sinh viên các lớp CĐ CĐT 14B, CĐ TĐ 14B

 

14h30-17h00 Đoàn VULII tiếp tục làm việc tại P.Truyền thống và P.Hội thảo

THỨ TƯ

02/3

08h30 tại phòng Khách

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc Hội thi HSSV giỏi nghề 2016 và chuẩn bị kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: Giám hiệu, Trưởng các phòng, Trưởng các khoa, TV Công đoàn, Đoàn Thanh niên

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời: Các ông/bà Thạnh, Thời Trung, Quang Huy, Anh, Chí Phi, Bình, Dzũng, Phúc, Chí Đức, Nam Trung, Quốc Văn, Thanh Phước

 

14h30 tại phòng Khách

Họp BCH Công đoàn và Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn

 

THỨ NĂM

03/3

 

 

THỨ SÁU

04/3

10h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 3, kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 3

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

 

 

THỨ BẢY

05/3

08h00 tại Hội trường A

Lễ khai mạc Hội thi HSSV giỏi nghề cấp thành phố năm 2016

TP: Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa

 

09h00 tại BM Tin học

Thi lý thuyết Hội thi HSSV giỏi nghề 2016

TP: BTC cấp thành phố, BTC cấp trường, Đoàn Thanh niên

 

10h00 tại phòng Truyền thống

Họp Ban liên lạc cựu học sinh nhà trường

Nội dung: Chuẩn bị kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: Giám hiệu; Trưởng các phòng TC-HC, Đào tạo, QT-ĐS, CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, các Thầy/Cô trong Ban liên lạc cựu học sinh

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 27 ::.

=======================