Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/02

08h45 tại Văn phòng khoa CK-ĐL
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

09h00 tại phòng Hội thảo
Phỏng vấn ứng viên tham gia tập huấn tại Nhật Bản
TP: Các thầy T.Thành (K.Đ-ĐL); Q. Tuấn (K.Cơ khí); T. Khanh (K.Cơ khí); H. Sơn (K.Cơ khí)

10h30 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 02/2017
(Thường trực Hội đồng thi đua báo cáo)

 

THỨ BA
21/02

09h15 tại phòng Hội thảo
Chuyên gia Đức báo cáo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
TP: Cán bộ các khoa, bộ môn; giảng viên quan tâm

 

THỨ TƯ
22/02

 

 

THỨ NĂM
23/02

10h30 tại phòng Hội thảo
Tiếp Đại lý Toyota Hiroshima
TP: Thầy Ngọc Thạnh, thầy Thời Trung; giảng viên dạy T-Tep

 

THỨ SÁU
24/02

 

13h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

13h30 tại phòng Khách
Tiếp đoàn khách Nhật Bản, Công ty Nhật Huy Khang
TP: Các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung (K.CKĐL), Phùng Tấn, Quốc Văn (K.Cơ khí)

THỨ BẢY
25/02

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp bàn về chương trình đào tạo
TP: Giám hiệu; trưởng, phó các phòng Đào tạo, TC-HC, CTCT-HSSV; trưởng, phó khoa và bộ môn

 

Lưu ý: Các đơn vị bình xét thi đua tháng 02/2017, nộp sổ thi đua về P.TCHC trước 09h30 ngày Thứ Hai (20/02/2017).

======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 26 ::.
======================