Video clips

Ngày: 24-11-2020 | Lượt xem: 1443
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc và hình ảnh trong quá trình các bạn Sinh viên tham gia Hội thi “Học sinh-Sinh viên giỏi nghề" lần thứ 12 năm 2020.
Ngày: 05-08-2020 | Lượt xem: 956
Lúc 7h40 ngày 05/8/2020 Kênh HTV9 đã đưa tin Cuộc thi Mini Car Racing Cao Thắng 2020
Ngày: 25-12-2019 | Lượt xem: 1323
Phóng sự của ANTV về nhóm sinh viên Tình Nguyện Cao Thắng
Ngày: 06-11-2019 | Lượt xem: 1693
Ngày: 09-03-2019 | Lượt xem: 3638
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trong 10 văn phòng trên cả nước được dự án Văn Phòng Xanh (Viện Công Nghệ Châu Á) cấp Chứng nhận.
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 4
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9