Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 02/5/2016 đến ngày 08/5/2016) - Có bổ sung

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

02/5

NGHỈ BÙ LỄ 30/4 và 01/5

 

THỨ BA
03/5

NGHỈ BÙ LỄ 30/4 và 01/5 

 

 

THỨ TƯ
04/5

 

 

08h00 tại phòng F7.4

Hội giảng cấp khoa (Khoa ĐT-TH)

TP: Giảng viên khoa ĐT-TH

Kính mời: Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

 

 

 

13h00 tại  phòng F6.4

Hội giảng cấp khoa (Khoa ĐT-TH)

TP: Giảng viên khoa ĐT-TH

Kính mời: Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

13h30 tại VP Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn vẽ kỹ thuật

TP: Giám hiệu; Trưởng/Phó khoa Cơ khí Động lực; Trưởng/Phó bộ môn và giảng viên dạy môn vẽ kỹ thuật

 

 

THỨ NĂM
05/5

 

08h00 tại Hội trường A

Công ty Colgate tuyển dụng

TP: Sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2016 các ngành Điện công nghiệp, Cơ khí, Cơ điện tử, Công nghệ tự động, Điện-Điện tử

Kính mời: Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

08h30 tại phòng F7.2

Hội giảng cấp khoa (Khoa ĐT-TH)

TP: Giảng viên khoa ĐT-TH

Kính mời:Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

 

 

THỨ SÁU
06/5

 

07h30 tại phòng F6.9

Hội giảng cấp khoa (Khoa ĐT-TH)

TP: Giảng viên khoa ĐT-TH

Kính mời:Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

08h00 tại Cục Công tác phía Nam-Bộ Công Thương

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4/2016

TP: Thầy Công Thành

 

09h00 tại phòng F6.5

Hội giảng cấp khoa (Khoa ĐT-TH)

TP: Giảng viên khoa ĐT-TH

Kính mời: Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

09h00 tại Hội trường A

Bán kết 1, 2 - Olympic Tin học 2016

TP: BM Tin học, các đội SV dự thi

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

12h30 tại phòng F7.3

Hội giảng cấp khoa (Khoa ĐT-TH)

TP: Giảng viên khoa ĐT-TH

Kính mời: Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

13h30 tại Hội trường A

Bán kết 3 - Olympic Tin học 2016

TP: BM Tin học, các đội SV dự thi

Kính mời: Giám hiệu, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

THỨ BẢY

07/5

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

 

 

13h30 tại phòng Hội thảo

Họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Vật liệu cơ khí

TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng Đào tạo, TC-HC; Trưởng, Phó Khoa, Bộ môn, giảng viên Vật liệu cơ khí

 

15h00 tại phòng Hội thảo

Họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Cơ kỹ thuật và Chi tiết máy

TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng Đào tạo, TC-HC; Trưởng, Phó Khoa, Bộ môn, giảng viên Cơ kỹ thuật và Chi tiết máy

 

Lưu ý:

- Kính mời khoa, bộ môn, GVCN các lớp xem thông báo số 2 của phòng Đào tạo về việc tổ chức Học kỳ phụ hè 2016 trên Website của phòng Đào tạo.

- GVCN gửi đề nghị xóa tên HSSV nghỉ học cho QLSV trước ngày 11/5/2016.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 36 ::.

=======================