Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 27/7/2015 đến ngày 02/8/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

27/7

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

14h00 tại phòng Truyền thống

Tiếp Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

TP: Giám hiệu, P.TC-HC, Trưởng, Phó Khoa

THỨ BA

28/7

 

 

THỨ TƯ

29/7

09h00 tại phòng Khách

Họp xây dựng dự thảo quy định ngày công tác xã hội trong HSSV

TP: Trưởng, Phó các phòng: Đào tạo, CTCT-HSSV, QTĐS, TC-HC; BTV Đoàn TN, Hội sinh viên, đại diện bộ phận phần mềm

Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ NĂM

30/7

08h30 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 1, kết nạp 03 Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 1

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

 

10h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 3, kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 3

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

 

THỨ SÁU

31/7

 

13h30 tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Sắp xếp mô hình và trang trí gian hàng tư vấn xét tuyển

 

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông/bà: Thạnh, Thời Trung, Khưa, Thuận, Phi, Nghĩa, Huy, Anh, Vũ Dzũng, Phúc, Tấn, Phước

THỨ BẢY

01/8

07h00–17h00 tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM

Tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển

TP: Các phòng, khoa, BM Kinh tế cử người tham gia theo nội dung cuộc họp ngày 21/7/2015

 

08h00 tại Hội trường A

Tiếp nhận đăng ký xét tuyển

 

CHỦ NHẬT

02/8

07h00–17h00 tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM

Tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển

TP: Các phòng, khoa, BM Kinh tế cử người tham gia theo nội dung cuộc họp ngày 21/7/2015

 

08h00 tại Hội trường A

Tiếp nhận đăng ký xét tuyển

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 48 ::.

=======================