Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 10/10/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

05/10

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

 

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

THỨ BA
06/10

 

 

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

7h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

11h45 tại phòng Hội thảo

Họp cán bộ lớp khóa CĐ 2015, hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ lớp

Chủ trì: P.CTCT-HSSV

 

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

13h00 - 14h00 Họp Ban TV Công đoàn

14h00 Họp Tổ trưởng các Tổ Công đoàn

Địa điểm: Tại phòng Khách

Nội dung: Chuẩn bị hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, xanh-sạch-đẹp, PCCN trong nhà trường

 

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

 

THỨ TƯ
07/10

 

 

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

7h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

08h00 tại phòng Khách

Tiếp đoàn công tác Bộ Công Thương

TP: Giám hiệu, P.TC-HC, P.TC-KT

 

 

 

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

 

 

THỨ NĂM
08/10

 

 

 

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

7h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

 

 

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Sinh hoạt GVCN khối CĐN 2015

Chủ trì: P.CTCT-HSSV

THỨ SÁU
09/10

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

7h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa CĐN 2015

THỨ BẢY

10/10

 

07h30 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

 

13h00 tại Hội trường A, phòng F5.10

Sinh hoạt đầu khóa CĐN 2015

Ghi chú: Các đơn vị chỉnh sửa các quy trình ISO, nộp về P.TC-HC trước 16h00 ngày 05/10/2015.

 

=====================

.:: Lịch công tác tuần thứ ::.

=====================