Lịch công tác tuần thứ 05 (Từ ngày 28/9/2015 đến ngày 03/10/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

28/9

 

07h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

13h00 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa TCCN 2015 (04 lớp)

TP: Tổ HLQS

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA
29/9

 

 

07h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

08h00 tại Hội trường A - UBND Q.1

Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng LLDQTV, đào tạo CB BCH QS

TP: Đ/c Hảo

13h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa TCCN 2015 (04 lớp)

TP: Tổ HLQS

 

THỨ TƯ
30/9

 

07h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

13h00 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

THỨ NĂM
01/10

 

07h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

14h00 tại phòng Hội thảo

Sinh hoạt GVCN các lớp TCCN 2015

 

THỨ SÁU
02/10

 

07h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

07h30 tại sảnh B

HLQS đầu khóa TCCN 2015 (05 lớp)

TP: Tổ HLQS

 

 

13h00 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời: các ông/bà: Kết, Thạnh, Phi, Thanh Bình, Dzũng, Phúc

 

THỨ BẢY

03/10

 

 

07h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa TCCN 2015

 

 

 

Ghi chú:

- Các đơn vị chỉnh sửa các quy trình ISO, nộp về P.TC-HC trước 16h00 ngày 05/10/2015.

- Kính mời các Khoa, Bộ môn, GVCN xem thông báo số 8 về việc học kỳ phụ thứ 7, CN và học ghép với CĐ 15 trên Website của phòng Đào tạo.

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 05 ::.

=======================