Lịch công tác tuần thứ 47 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
17/7

 

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp CĐN 14
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.CTCT-HSSV; các khoa, bộ môn; GVCN

THỨ BA
18/7

10h00 tại phòng Hội thảo
Họp đoàn tham quan Thái Lan
TP: Các CB-VC đã đăng ký

 

THỨ TƯ
19/7

10h00 tại phòng Khách
Tiếp đại diện công ty Wanek Furniture
TP: Các Thầy K.Hoạch, Ph.Thành, Đ.Nghĩa

 

THỨ NĂM
20/7

 

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 7 và Học kỳ 2
(Năm học 2016-2017)
TP: Hội đồng thi đua

THỨ SÁU
21/7

 

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét công nhận tốt nghiệp khối CĐ 14
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.CTCT-HSSV; các khoa, bộ môn; GVCN; Bí thư Đoàn Thanh niên

THỨ BẢY
22/7

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 7 và học kỳ 2 (năm học 2016-2017), nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 10h00 ngày thứ Năm (20/7/2017).
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 47 ::.
=======================