Lịch công tác tuần thứ 47 (Từ ngày 20/7/2015 đến ngày 25/7/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/7

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA

21/7

09h00 tại phòng Khách

Họp công tác chuẩn bị tham gia ngày hội tuyển sinh

TP: Giám hiệu, trưởng các đơn vị, thường trực Đoàn Thanh niên

14h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp xét thi đua tháng 7 và Học kỳ II (Năm học 2014-2015)

TP: Hội đồng thi đua

 

15h30 tại phòng Truyền thống

BCH Quân sự Bộ Công Thương kiểm tra công tác QP-QS năm 2015

TP: Đ/c Công Thành, Đ/c Thanh Hảo, BCH ĐĐTV, các bt, at, KĐT SMPK 12,7mm

THỨ TƯ

22/7

 

 

THỨ NĂM

23/7

 

 

THỨ SÁU

24/7

 

14h00 tại phòng Truyền thống

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của CĐN 2012

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các Khoa, Bộ môn, GVCN, Đoàn TN

THỨ BẢY

25/7

 

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 47 ::.

=======================