Lịch công tác tuần thứ 09 (Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 31/10/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

26/10

 

 

08h00 tại phòng Hiệu trưởng

Giám hiệu hội ý

 

0900 tại Sân trường

Lắp đặt gian hàng

 

 

 

 

13h00 tại phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 6

TP: Đảng viên Chi bộ 6

Kính mời: Đảng ủy

 

14h00 tại phòng Truyền thống

Tiếp đoàn LHQ

TP: Giám hiệu, các Thầy/Cô Phạm Thành, Thanh Bình, Thanh Phước

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

THỨ BA
27/10
08h00 Bàn giao mặt bằng cho Hội Tự động hóa

 

 

 

THỨ TƯ
28/10

 

 

 

08h00-09h15 tại Sân trường

Lễ khai mạc ngày hội Tự động hóa 2015

TP: Giám hiệu, BCH Đoàn trường, Giảng viên BM TĐH, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

08h00-16h30 tại Sân trường

Triển lãm thiết bị Tự động hóa

TP: Tất cả các Thầy/Cô và HSSV trong toàn trường

 

09h45-11h20 tại Hội trường A

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tự động hóa TP.HCM

TP: Giám hiệu, BCH Đoàn trường, Giảng viên BM TĐH, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 4

TP: Đảng viên Chi bộ 4

 

15h30 tại phòng Truyền thống

Tiếp GS Young-Bok KIM (Đại học quốc gia Pukyong-Hàn Quốc)

TP: Giám hiệu, các Thầy/Cô Đình Kha, Phạm Thành, Chí Phi, Thanh Bình

 

THỨ NĂM
29/10

 

 

08h00 Bàn giao mặt bằng cho các doanh nghiệp tham gia ngày hội Kết nối doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm

 

14h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 2

TP: Đảng viên Chi bộ 2

 

THỨ SÁU
30/10

 

 

 

07h15 tại Sân trường

Khai mạc ngày hội Kết nối doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm Cao Thắng năm 2015

Kính mời: Giám hiệu, Lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn

 

08h30 tại Hội trường A

Lễ tổng kết và phát bằng tốt nghiệp CĐCN, CĐN khóa 2012

TP: Giám hiệu, Lãnh đạo các phòng, khoa và GVCN khóa 2012

 

09h30-11h00 tại phòng Truyền thống

Thầy Scott kiểm tra công tác chuẩn bị cho kiểm định giả định

TP: Ban soạn thảo ABET hai ngành Điện-Điện tử và Cơ khí

 

 

 

THỨ BẢY

31/10

 

 

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

08h00 tại phòng F5.10

Kiểm tra chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ

 

 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp KHCTT (từ tuần 05-tuần 09) của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng về P.Đào tạo trước ngày 31/10/2015.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 09 ::.

=======================