Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017) - Có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
01/5

NGHỈ LỄ

THỨ BA
02/5

NGHỈ BÙ LỄ 30/4

 THỨ TƯ
03/5

 

 

THỨ NĂM
04/5

 

 

THỨ SÁU
05/5

10h00 tại Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn
Họp Ban chấp hành Công đoàn
Kính mời: Thầy Hữu Dũng

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp chương trình đào tạo Cao đẳng các nghề và Trung cấp 2017
TP: Giám hiệu; phòng Đào tạo; Trưởng, Phó Khoa-Bộ môn

THỨ BẢY
06/5

07h30 tại Hội trường A
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ III-Nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ nhất)
TP: Hội Sinh viên TP.HCM, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, đại biểu tham dự Đại hội
Kính mời: Đại diện Đảng ủy, Giám hiệu

13h00 tại Hội trường A
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ III-Nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ hai)
TP: Hội Sinh viên TP.HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, đại biểu tham dự Đại hội
Kính mời: Đảng ủy; Giám hiệu; Lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn

CHỦ NHẬT
07/05

08h00 tại Hội trường A
Chương trình giao lưu Sinh viên khởi nghiệp – Cụm hoạt động Hội Sinh viên số 1
TP: Hội Sinh viên TP. HCM, BTK Hội Sinh viên, Sinh viên các trường; BTK HSV trường

 

Lưu ý: Đề nghị Khoa/Bộ môn nộp chương trình đào tạo Cao đẳng các nghề về phòng Đào tạo trước ngày 04/5/2017.

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 36 ::.
=======================