Lịch công tác tuần thứ 40 (Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 06/6/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

01/6

 

 

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

 

THỨ BA
02/6

 

 

 

13h30 tại phòng Khách

Họp Đảng ủy mở rộng

(chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường)

TP: Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, Đ/c Kha, Đ/c Tuấn (BT Đoàn Thanh niên), Chủ tịch Công đoàn

 

15h00 tại phòng Hội thảo

Họp triển khai công tác điều tra DQTV năm 2015 cấp cơ sở tự vệ

TP: Theo danh sách thông báo (Đ/c Hảo phụ trách)

 

THỨ TƯ
03/6

 

 

 

 

14h00 tại phòng Khách

Họp rút kinh nghiệm về công tác đào tạo nâng bậc thợ

TP: Hiệu trưởng, P.KHCN&HTQT, Trưởng/Phó các khoa Cơ khí, CKĐL, Đ-ĐL, Điện tử

 

 

THỨ NĂM
04/6

 

 

 

08h00 – 15h00 tại phòng Hội thảo

Công ty Tsutsumi Sangyo (Nhật Bản) tuyển dụng

TP: P.KHCN&HTQT

 (Khoa Cơ khí hỗ trợ đón tiếp và tham quan vào đầu giờ)

 

09h00 tại Hội trường A

Đấu thầu mua sắm thiết bị năm 2015

TP: Hội đồng đấu thầu ( theo qui định) và đại diện các nhà thầu dự thầu.

 

13h30 tại phòng Truyền thống

Họp Hội đồng xử lý kỷ luật HSSV vi phạm nội quy học tập

TP: Giám hiệu, P.CTCT-HSSV, đại diện khoa, bộ môn, GVCN

(P.CTCT-HSSV thông báo lịch cụ thể cho GVCN có liên quan)

 

 

THỨ SÁU
05/6

 

 

 

 

14h30 tại Hội trường A

Tiếp đoàn khách Nhật Bản đến thăm và giao lưu

TP: K.Cơ khí, K.CKĐL (theo danh sách)

 

 

THỨ BẢY

06/6

 

 

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 40 ::.

=======================