Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 07/3/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
02/3

 

09h00 tại phòng Hội thảo

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

Kính mời: Chuyên viên công tác tuyển sinh

 

THỨ BA

03/3

 

 

THỨ TƯ

04/3

 

13h00 tại Nhà máy Ô tô  VinFast-Hải Phòng

Thảo luận liên kết đào tạo song hành ngành Cơ điện tử và Sửa chữa Ô tô giữa Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng và VinFast

 TP: Giám hiệu (Thầy Quang Trung), thầy Ngọc Thạnh, thầy Thanh Phước

THỨ NĂM

05/3

08h00 tại phòng Khách

Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

THỨ SÁU

06/3

10h00 tại VP Khoa Cơ khí Động lực

Tiếp Công ty ROYAL AUTO JAPAN

TP: Các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung, Hoàng Vủ

 

THỨ BẢY

07/3