Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
24/9

07h30 tại Hội trường A, P.F4.10, P.F5.10
Sinh hoạt quy chế đầu khóa CĐ các nghề và Trung cấp khóa 2018 (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

13h00 tại Hội trường A, P.F4.10, P.F5.10
Sinh hoạt quy chế đầu khóa CĐ các nghề và Trung cấp khóa 2018 (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

THỨ BA
25/9

07h30 tại Sảnh B
Huấn luyện quân sự cho HSSV khối CĐ các nghề và Trung cấp khóa 2018
(từ 25/9/2018 đến 28/9/2018)
TP: Đ/c Thanh Hảo, Tổ Huấn luyện quân sự

10h00 tại phòng Khách
Họp Công đoàn
TP: BCH Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn

13h30 tại Sảnh B
Huấn luyện quân sự cho HSSV khối CĐ các nghề và Trung cấp khóa 2018
(từ 25/9/2018 đến 28/9/2018)
TP: Đ/c Thanh Hảo, Tổ Huấn luyện quân sự

15h00-16h30 tại phòng C7.8
Sinh hoạt CLB tiếng Anh - chủ đề “Daily Activities”
Kính mời: Qúy thầy/cô và HSSV quan tâm tham dự

THỨ TƯ
26/9

08h00 tại phòng Truyền thống
Tọa đàm “Hướng tới kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”
TP: Các thầy/cô Đình Kha, Quang Trung, Văn Thành, Thanh Bình, Thanh Phượng (ASU), Thu Hương (BM Ngoại ngữ)

08h00 tại Hội trường lầu 1-Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam
Dự Hội nghị chuyên đề “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI”
TP: Đ/c Công Thành

16h00 tại phòng Khách
Làm việc với chuyên gia Dự án KOSEN
TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình, thầy Thoại Khanh

THỨ NĂM
27/9

08h45 tại phòng Truyền thống
Chi bộ 1 kết nạp Đảng viên
TP: Đảng viên Chi bộ 1
Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên

09h00 tại Văn phòng khoa GDĐC
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2

10h00 tại phòng Hội thảo
Sinh hoạt GVCN các lớp CĐ các nghề và Trung cấp khóa 2018
TP: Thầy Khải Minh, thầy Quốc Triểu, GVCN các lớp CĐ các nghề và Trung cấp khóa 2018
Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ SÁU
28/9

07h30-09h00 tại phòng C7.8
Sinh hoạt CLB tiếng Anh - chủ đề “Daily Activities”
Kính mời: Qúy thầy/cô và HSSV quan tâm tham dự

 

THỨ BẢY
29/9

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

Lưu ý: Kính mời GVCN xem thông báo số 2 về Học kỳ phụ trên Website của phòng Đào tạo.
=========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 04 ::.
=========================