Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 01/02/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
27/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ

THỨ BA

28/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ

THỨ TƯ

29/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ

THỨ NĂM

30/01

 

 

THỨ SÁU

31/01

 

 

THỨ BẢY

01/02

 

 

 

Lưu ý: CB-VC xem lịch nghỉ Tết Canh Tý trên website của Trường xem tại đây