Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 10/8/2015 đến ngày 15/8/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

10/8

 

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA
11/8

   

THỨ TƯ
12/8

 

 

 

THỨ NĂM
13/8

 

 

 

THỨ SÁU
14/8

 

08h00 tại Khách sạn Viễn Đông, Q.1

Tổng kết và tập huấn công tác tài chính Công đoàn do Công đoàn Công Thương tổ chức

TP: Đ/c Kim Dung tham dự (cả ngày)

 

09h00 tại phòng Truyền thống

Họp xét công nhận tốt nghiệp CĐ 12

Kính mời: Giám hiệu, P.CTCT-HSSV, Đoàn TN, Khoa, Bộ môn và các GVCN

 

 

 

THỨ BẢY

15/8

 

08h00 tại Khách sạn Viễn Đông, Q.1

Tổng kết và tập huấn công tác tài chính Công đoàn do Công đoàn Công Thương tổ chức

TP: Đ/c Kim Dung tham dự (cả ngày)

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 50 ::.

=======================