Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

CHỦ NHẬT
15/10

(Bổ sung lịch công tác tuần 06)

 

16h45-18h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn ABET
TP: Giám hiệu, các thầy/cô Quang Trung, Phạm Thành, Thanh Bình, Quốc Văn, Vĩnh Huy, Diễm Hương
Kính mời: Thầy Khánh Dư
(P.HC-QT chuẩn bị các phòng làm việc)

THỨ HAI
16/10

08h45-10h00 tại Hội trường A
Tiếp đoàn ABET
TP: Giám hiệu; Trưởng, phó khoa, bộ môn;
Giảng viên theo danh sách các khoa thông báo
Kính mời: Thầy Khánh Dư

10h00-11h00  Đoàn ABET tham quan cơ sở vật chất toàn trường
TP: Theo kế hoạch

11h00-17h30 tại nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc
TP: Theo kế hoạch

 

THỨ BA
17/10

07h45-17h30 tại nhà Truyền thống, các lớp học
Đoàn đánh giá làm việc, tham quan lớp học và phỏng vấn theo kế hoạch
TP: Theo kế hoạch

 

THỨ TƯ
18/10

07h45-16h30 tại nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc và phỏng vấn theo kế hoạch
TP: Theo kế hoạch

16h30-17h30 tại Hội trường A
Exit meeting
TP: Giám hiệu; Trưởng, phó khoa, bộ môn; giảng viên theo danh sách khoa thông báo
Kính mời: Thầy Khánh Dư

THỨ NĂM
19/10

09h30 tại phòng Hội thảo
Ban tổ chức ngày hội “Kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm Cao Thắng” họp với các doanh nghiệp tham gia ngày hội
TP: Ban tổ chức, đại diện lãnh đạo các khoa chuyên ngành, thầy Kết
Kính mời: Giám hiệu

17h00 tại phòng Khách
Họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh
TP: Giám hiệu, Ban điều hành Trung tâm Anh văn

THỨ SÁU
20/10

07h30 tại Khách sạn Victory
Dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
TP: Các thầy/cô Đình Kha, Thanh Nhã, Việt Dũng, Quang Trung, Thanh Bình

13h30 tại Hội trường A
Họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn các khối Cao đẳng các ngành 2017, Cao đẳng các nghề 2017 và TCCN 2017
TP: P.CTCT-HSSV chủ trì
Kính mời: Giám hiệu; đại diện các phòng HCQT, Đào tạo; đại diện các khoa, bộ môn (bắt đầu lúc 14h00)
(GVCN thông báo cán bộ lớp tham dự đầy đủ)

THỨ BẢY
21/10

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 07 ::.
=======================