Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/02

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

 

15h00 tại phòng Hội thảo

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

THỨ BA

19/02

 

 

THỨ TƯ

20/02

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Họp thông qua các chương trình môn học Anh văn A1, A2, A3 và thi chứng chỉ Anh văn A, B

TP: Giám hiệu, phòng Đào tạo, cô Thanh Bình, giảng viên Bộ môn Anh văn

THỨ NĂM

21/02

09h00 tại Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy khối

TP: Đ/c Công Thành

 

THỨ SÁU

22/02

 

 

THỨ BẢY

23/02

 

 

Lưu ý: Đề nghị các khoa, bộ môn nộp danh sách Hội đồng thi tốt nghiệp CĐ16 về phòng Đào tạo.

========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 25 ::.
========================