Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 08/10/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
03/10

07h30-11h30 tại phòng F4.10, F5.10, Hội trường A
Sinh hoạt quy chế đầu khóa CĐN 2016
(cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

13h00-17h00 tại phòng F4.10, F5.10, Hội trường A
Sinh hoạt quy chế đầu khóa CĐN 2016
(cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

THỨ BA
04/10

09h00 tại phòng Thầy Xuân Lâm
Hội ý về Tập san 110 năm
TP: Thầy Hiệu trưởng, thầy Xuân Lâm, thầy Thanh Nhã, anh Nhật Tân (Cựu học sinh)

11h20 tại phòng Hội thảo
Họp Ban Cán sự lớp CĐCN 2016
TP: Quản lý khóa CĐCN 2016 và Ban Cán sự lớp CĐCN 2016
(GVCN thông báo cho Ban Cán sự lớp tham gia)

 

THỨ TƯ
05/10

 

 

THỨ NĂM
06/10

09h00 tại phòng Khách
Họp chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
TP: Giám hiệu, P.TC-HC, P.CTCT-HSSV, P.QTĐS, P.KHCN&HTQT, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thầy Sĩ (P.CTCT-HSSV)

10h00 tại phòng Hội thảo
Sinh hoạt GVCN khối CĐN 2016
TP: Thầy Q.Trung, Thầy K.Minh, GVCN CĐN 16
Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ SÁU
07/10

 

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét công nhận tốt nghiệp TCCN 14
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, Khoa/Bộ môn, GVCN, Đoàn TN

THỨ BẢY
08/10

08h00-11h00 tại Sân trường, sảnh B
HLQS cho TCCN 2016
TP: Đ/c Hảo, Đ/c Đô, tổ HLQS
(GVCN các lớp TCCN 16 thông báo cho lớp)

13h30-16h30 tại Sân trường, sảnh B
HLQS cho TCCN 2016
TP: Đ/c Hảo, Đ/c Đô, tổ HLQS
(GVCN các lớp TCCN 16 thông báo cho lớp)

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 06 ::.
=======================