Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 24/7/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/7

08h00 tại VP khoa CKĐL
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

 

THỨ BA
19/7

 

 

THỨ TƯ
20/7

08h30 Kiểm tra 5S lần 2 tại các khoa, xưởng
TP: Giám hiệu, chuyên gia Nhật Bản, đại diện Công đoàn, nhóm An toàn

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 7/2016 và Học kỳ 2 (năm học 2015-2016)
TP: Hội đồng thi đua

THỨ NĂM
21/7

08h00 tại Hội trường A
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
TP: Toàn thể Đảng viên trường (Bí thư Chi bộ thông báo đến Đảng viên)

09h00 tại Cơ quan Bộ GD&ĐT tại TP.HCM
Họp BCH Đảng ủy khối
TP: Đ/c Công Thành

10h30 tại phòng Hội thảo
Họp đoàn du lịch hè 2016
TP: Thường vụ Công đoàn; Công ty du lịch đã ký hợp đồng; toàn thể CB, VC có tên trong danh sách đăng ký

14h00 tại phòng Hội thảo
Báo cáo đề tài: Bộ điều khiển máy tiện CNC T55
TP: Các nhóm nghiên cứu báo cáo
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các giảng viên quan tâm

THỨ SÁU
22/7

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp CĐN 13
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, Khoa, Bộ môn, GVCN

09h30 tại phòng Hội thảo
Họp xét công nhận tốt nghiệp CĐCN 13
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, Khoa, Bộ môn, GVCN, Bí thư ĐTN

14h00 tại Trường Đại học Mở TP.HCM
Đảng ủy khối tổ chức họp tổ thảo luận NQ Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng
TP: Đảng ủy viên

THỨ BẢY
23/7

08h30 tại phòng Hội thảo
Hội thảo góp ý cuốn Sổ tay an toàn
TP: Trưởng/Phó khoa các ngành kỹ thuật
Kính mời: Giám hiệu, thầy Th.Nhã, thầy Q.Trung

10h00 tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Chuẩn bị trang trí gian hàng tư vấn tuyển sinh
TP: Thầy Sĩ

 

CHỦ NHẬT
24/7

07h00-17h00 tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Tham gia ngày hội  tư vấn tuyển sinh
TP: P.Đào tạo, các bộ môn cử đại diện tư vấn

 

Chú ý: Các đơn vị bình xét thi đua tháng 7/2016, Học kỳ II và các danh hiệu thi đua năm học 2015-2016, nộp về phòng TC-HC trước 10h00 ngày thứ Tư, 20/7/2016.
===================
.:: Lịch công tác tuần 47 ::.
===================