Lịch công tác tuần thứ 42 (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
12/6

 

 

 

 

THỨ BA
13/6

 

 

 

 

 THỨ TƯ
14/6

 

 

 

 

THỨ NĂM
15/6

 

 

08h00 tại Thị trấn Nhà Bè

Làm việc với Lãnh đạo thị trấn Nhà Bè

TP: Thầy Hiệu trưởng, thầy Công Thành

 

 

 

THỨ SÁU
16/6

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY
17/6

 

 

 

 

Ghi chú: Tuần 44 và 45,  phòng CTCT-HSSV sẽ kiểm tra sổ lên lớp của các lớp.

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 42 ::.
=======================