Lịch công tác tuần thứ 35 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
24/4

08h00 tại phòng Hiệu trưởng
Giám hiệu hội ý

08h45 tại Văn phòng khoa Cơ khí Động lực
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4

THỨ BA
25/4

 

13h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp chương trình đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp các ngành (lần 2)
TP: Giám hiệu; phòng Đào tạo; Trưởng, phó Khoa - Bộ môn

THỨ TƯ
26/4

 

14h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2

THỨ NĂM
27/4

 

 

THỨ SÁU
28/4

 

13h00 tại Hội trường A
Chung kết cuộc thi Olympic Tin học lần 3-năm 2017
Kính mời: Qúy Thầy/Cô và các bạn HSSV tham dự

THỨ BẢY
29/4

 

 

Lưu ý:
- Khoa/Bộ môn nộp chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (2017) về phòng Đào tạo trước ngày 29/4/2017.
- Khoa/Bộ môn nộp kế hoạch công tác tuần (từ tuần 31 đến tuần 35) của giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng về phòng Đào tạo trước ngày 29/4/2017.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 35::.
=======================