Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
29/7

 

 

 

THỨ BA

30/7

 

07h00 tại phòng Hội thảo
Họp về việc thành lập Hội đồng trường và thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019
TP: Giám hiệu; Đảng ủy viên; Trưởng, Phó phòng khoa, bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp Hội đồng tuyển sinh
TP: Giám hiệu; các thầy Việt Dũng, Quốc Văn, Ngọc Thạnh, Phạm Thành, Vũ Dzũng, Đình Kết, Bá Phúc, Văn Sĩ, Trường Sơn
Kính mời: Thầy Khánh Dư

09h00 tại Phòng họp số 1-Trung tâm Phát triển Giáo dục phía Nam
Hội nghị BCH mở rộng Đảng bộ Khối lần thứ 16 (Nhiệm kỳ 2015-2020)
TP: Đ/c Công Thành

13h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ TƯ

31/7

08h30-16h00 tại Văn phòng ASU
Tập huấn KPI
TP: Các thầy Đình Kha, Quang Trung, Văn Thành, Quốc Văn

10h00 tại phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4

14h00 tại phòng Hội thảo
Tiếp giảng viên mới, hướng dẫn thủ tục làm việc
TP: P.HC-QT chủ trì

THỨ NĂM

01/8

07h00-16h00 tại Hội trường A
Đón tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

08h30-16h00 tại Văn phòng ASU
Tập huấn KPI
TP: Các thầy/cô Đình Kha, Quang Trung, Thanh Bình, Thanh Nhân, Văn Thành, Quốc Văn

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển hợp đồng làm việc
TP: Hội đồng
Kính mời các thầy Đình Huấn, Văn Dương, Chí Phi, Đại Nghĩa, Đắc Chi, Hoàng Duy, Thanh Nhân, Xuân Dũng, Nguyễn Duy, Tùng Linh, Nam Trung, Ngọc Thông

THỨ SÁU

02/8

07h00-16h00 tại Hội trường A
Đón tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

08h00 tại phòng Hội thảo
Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra công tác QPĐP, DQTV, GDQP-AN năm 2019
TP: Giám hiệu (Thầy Công Thành); các Đ/c Thanh Hảo, Hữu Vân, Văn Cương, Quang Đô, Quốc Triểu, Thành Hậu, Hồng Giang, Bá Võ, Công Thành, Đức Tài (91), Văn Nhân, Văn Hưởng, Hữu Phước (BM Kinh tế), Minh Tài, Đức Trọng, Văn Hiệp, Xuân Nam, Khắc Anh, Văn Bắc

09h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn Trường CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ
TP: Giám hiệu, các thầy/cô Thanh Bình, Văn Thành, Ngọc Thạnh, Quốc Văn, Thoại Khanh
10h00 Đoàn tham quan các xưởng thực hành (Kính đề nghị các khoa, bộ môn hỗ trợ việc thực hiện 5S)

 

THỨ BẢY

03/8

 

07h00-16h00 tại Hội trường A
Đón tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

08h00 tại phòng Khách
Họp triển khai chỉnh sửa, tiếp thu góp ý của các Bộ về Đề án tự chủ của Trường
TP: Giám hiệu, cô Hồng Vân, thầy Thanh Nhân, cô Thanh Bình, thầy Quốc Tuấn (Cô Thanh Bình chuẩn bị tài liệu)

 

CHỦ NHẬT

04/8

07h00-16h00 tại Hội trường A
Đón tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học
TP: Theo phân công

 

Lưu ý: Nhà trường sẽ kiểm tra công tác 5S vào ngày thứ Năm, 15/8/2019.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 48 ::.
=======================