Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 17/10/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

12/10

08h00 tại phòng Khách

Tiếp đoàn công tác Bộ Công Thương

TP: Giám hiệu, P.TC-HC, P.TC-KT

 

14h00 Họp tại 45 Trần Cao Vân, P.6, Q.3

TP: Hiệu trưởng, Cô Bình (P.KHCN&HTQT)

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

THỨ BA
13/10

 

 

 

 

THỨ TƯ
14/10

 

 

09h30 tại phòng Khách

Ban Thường vụ Thành đoàn làm việc về chương trình công tác Đoàn năm học 2015-2016

TP: BTV Đoàn trường

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu

 

 

THỨ NĂM
15/10

 

 

 

 

THỨ SÁU
16/10

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

17/10

 

 

 

 

 

Lưu ý: Các khoa chuẩn bị tổ chức báo cáo khoa học, hoàn tất trong tháng 11/2015.

 

=======================

..: Lịch công tác tuần thứ 07 ::.

=======================