Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
24/02

 

 

THỨ BA
25/02

08h30 tại Phòng 603 - Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp
Họp Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
TP: Thầy Đình Kha

13h00 tại phòng Hội thảo
Đại hội Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6
Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

THỨ TƯ
26/02

 

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn Hợp đồng làm việc
TP: Hội đồng
Kính mời: Thầy Tùng Linh, Thầy Nam Trung

THỨ NĂM
27/02

08h00 tại phòng Khách
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

09h00 tại phòng Hội thảo
Đại hội Chi bộ 3
TP: Đảng viên Chi bộ 3
Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

09h00 tại phòng Khách
Các bộ môn báo cáo Đề án Chương trình trọng điểm và chất lượng cao (bản hoàn chỉnh)
TP: Giám hiệu, thầy Phùng Tấn, cô Thanh Bình, thầy Việt Dũng, các bộ môn biên soạn Đề án

13h30 tại phòng Hội thảo
Đại hội Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5
Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

THỨ SÁU

28/02

08h00 tại phòng Hội thảo
Đại hội Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1
Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

13h30 tại phòng Hội thảo
Đại hội Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4
Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

THỨ BẢY

29/02

09h00 tại phòng Truyền thống
Họp Ban Liên lạc Cựu học sinh
TP: Giám hiệu; Chủ tịch Công Đoàn; Thường trực Đoàn thanh niên; các thầy Phùng Tấn, Thanh Nhân, Văn Sĩ, Thanh Hiệp, Hiếu Để; Ban Liên lạc Cựu học sinh (theo thư mời)
Kính mời: Các thầy Khánh Dư, Xuân Lâm, Thanh Nhã

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 26 ::.
=======================